hamburger

Stypendium Ministra Kultury

05
MAJ
2021

Renata Johnson-Wojtowicz w 2021 r. została stypendystką Ministra Kultury.  Wyróżniony przez Ministra projekt ma na celu popularyzację twórczości Piotra Perkowskiego w sposób dwuwymiarowy. 
Uczestnicy spotkań organizowanych w ramach realizacji stypendium będą mogli poznawać twórczość wybitnego polskiego kompozytora w trakcie koncertu oraz wykładu towarzyszącemu części artystycznej.

Przypomnijmy: Piotr Perkowski był kompozytorem, powstańcem warszawskim oraz aktywnym uczestnikiem powojennego życia muzycznego. Emocje patriotyczne, jak i strach, walka, żywioł młodości zostały wyrażone przez Perkowskiego w formie muzyki. Jego dzieła są odzwierciedleniem stanu ducha jednostki oraz narodu.
 
Realizacja stypendium posiada nie tylko wymiar artystyczny i edukacyjny, ale również społeczny, ponieważ dodatkową misją projektu jest promocja zapomnianych polskich kompozytorów, takich jak Piotr Perkowski.

Renata Johnson-Wojtowicz sama zdecydowała się wprowadzić element krótkiego wykładu na temat twórczości Perkowskiego, celebrując tym samym wkład w rozwój polskiej muzyki klasycznej oraz 120 rocznicę urodzin artysty.

Terminy koncertów oraz wykładów przybliżające postać i twórczość Piotra Perkowskiego w 120 rocznicę urodzin znajdziesz w zakładce WYDARZENIA.
 
< Wróć